FAQs Complain Problems

समाचार

७९।८०

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन ,२०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली ,२०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको चौथो त्रैमासिक प्रगती बिवरण महाशिला गाउँपालिका