FAQs Complain Problems

समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
तेस्रो त्रैमासिक आय व्यय विवरण आ.व. २०७९ ७९।८० चैत्र आय 06/22/2023 - 10:54 PDF icon तेस्रो त्रैमासिक.pdf
दोस्रो त्रैमासिक आय व्ययको विवरण आ. व. २०७९।०८० ७९।८० कार्तिक आय 01/27/2023 - 15:33 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक आय व्ययको विवरण २०७९।८०.pdf
प्रथम त्रैमासिक आय व्ययको विवरण आ. व. २०७९।०८० ७९।८० श्रावण आय 12/23/2022 - 15:31 PDF icon प्रथम त्रैमासिक आय व्ययको विवरण.pdf
महाशिला गाउँपालिकाको आ. व २०७८।०७९ आय व्ययको वार्षिक प्रगति विवरण ७८/७९ असार आय 09/27/2021 - 15:15 PDF icon आव व्ययको विवरण आ व २०७८।७९.pdf
COVID-19 आम्दानी तथा खर्च बिबरण महा‍शिला गाउँपालिका असार व्यय 09/01/2021 - 13:36 PDF icon कोभिड विवरण.pdf
महाशिला गाउँपालिकाको आ. व २०७६।०७७ को आर्थिक विवरण ७६/७७ असार आय 09/01/2021 - 13:24 PDF icon २०७६।०७७ को अा वि.pdf
महाशिला गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।७८ को तेस्रो त्रैमासिकसम्मको आय-व्यय विवरण ७७/७८ चैत्र आय 04/29/2021 - 15:36 PDF icon महाशिला गापाको २०७७।०७८को आव व्यव विवरण.pdf