FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आवासीय विद्यालय संचालनका लागि दरखास्त फरामको नमुना । ७९।८० 11/06/2022 - 16:22 PDF icon आवासीय विद्यालय संचालनका लागि दरखास्त फारामको नमूना ।.pdf
करार सेवाको लागि दिने दरखास्त फाराम ७८/७९ 11/01/2021 - 16:20 PDF icon karar form.docx_.pdf
न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिनेबारेको सूचना ७५/७६ 03/15/2019 - 15:00 PDF icon berojgar.pdf
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुको लगत स्थानान्तरण फाराम ७५/७६ 01/29/2019 - 17:25 PDF icon महाशिला लगत स्थान्तरण फाराम.pdf
पुन निर्माण सम्बन्धी गुनासो दर्ता रसिद । ७५/७६ 01/23/2019 - 11:47 PDF icon पुन निर्माण सम्बन्धी गुनासो दर्ता रसिद.pdf
पुन निर्माण सम्बन्धी गुनासो फाराम । ७५/७६ 01/23/2019 - 11:44 PDF icon पुन निर्माण सम्बन्धी गुनासो फाराम.pdf
करार सेवा दरखास्त फाराम ७५/७६ 12/10/2018 - 16:13 PDF icon करार दरखास्त फाराम.pdf
महाशिला स्वयंसेवकले भर्ने फाराम ७९।८० 11/19/2018 - 15:43 PDF icon faram mahashila.pdf
सम्वन्ध विच्छेद दर्ताको सूचना फाराम ७५/७६ 10/24/2018 - 14:16 PDF icon सम्वन्ध विच्छेद दर्ताको सूचना फाराम.pdf
बसाई सराई दर्ताको सुचना फाराम ७५/७६ 10/24/2018 - 14:14 PDF icon बसाई सराई दर्ताको सुचना फाराम.pdf

Pages