FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहिहरुको बिवरण ०७८।०७९ ७८/७९ Sunday, September 4, 2022 - 11:32 PDF icon wared1.pdf
सामाजिक-सुरक्षा-नियमावली-२०७६ ७८/७९ Wednesday, July 6, 2022 - 14:05 PDF icon सामाजिक-सुरक्षा-नियमावली-२०७६.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ ७८/७९ Wednesday, July 6, 2022 - 14:04 PDF icon social security 2077.pdf
आ व २०७८।७९ को तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण ७८/७९ Tuesday, June 7, 2022 - 10:48
आ व २०७८।७९ को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण ७८/७९ Tuesday, June 7, 2022 - 10:47
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहिहरुको बिवरण ०७७।०७८ ७८/७९ Tuesday, February 8, 2022 - 14:50 PDF icon वडानं ६ को विवरण.pdf, PDF icon वडानं ५ को विवरण.pdf, PDF icon वडा नं ४ को विवरण.pdf, PDF icon वडानं ३ को विवरण.pdf, PDF icon वडा नं २ को विवरण.pdf, PDF icon वडा नं १ को विवरण.pdf
आ व २०७८।७९ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण ७८/७९ Sunday, October 24, 2021 - 11:35
सामाजिक सुरक्ष ऐन, २०७५ ७५/७६ Wednesday, November 28, 2018 - 15:08 PDF icon सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५(1).pdf
सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्य विधि २०७५ ७५/७६ Wednesday, October 24, 2018 - 14:05 PDF icon सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्य विधि २०७५.pdf