FAQs Complain Problems

समाचार

महाशिला गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय बालाकोट पर्वतद्वारा आयोजना गरिएको गरिवी निवारणका लागि लघु उद्धम विकास कार्यक्रम (MEDPA) अन्तर्गत छोटो अबधिको अचार बनाउने सिप विकास तालिम वडा नं ०३, बालाकोमा समापन

आर्थिक वर्ष: